Totstandkoming reuzin Hildewaris

(Voor de historie van Hildewaris zie de lezing van Bas Aarts bij publicaties: 'Hildewaris, wie van de twee'.)

Oprichting Reuzengenootschap Hildewaris:

De eerste stappen voor de oprichting van een reuzenstichting zijn genomen op de bijeenkomst van 26 maart 2007 op de eerste zolder van de Sint Petruskerktoren van Hilvarenbeek aan de vrijthof. Daarbij waren aanwezig: Frank van Loon, Lex van Gestel, Jan Munnik, Rien Vermaire, Hein Kanters, Will Heeffer, allen woonachtig in het dorp Hilvarenbeek.

De kerktoren was de enige juiste plek om gelijk de toren een reusachtig initiatief te nemen voor de eerste reus van Hilvarenbeek. Tijdens deze vergadering werd gekozen voor de bouw van reuzin Hildewaris boven de alternatieven: de rooie fik, kolonel Majoie, Goropius Becanus, Joan den Os. Na veel heen en weer gepraat is de keus gevallen op Hilderwaris. Het was een edelvrouwe uit de 11e eeuw, gehuwd met graaf Ansfried, later kloosterlinge en heilig verklaard. Ze stond bekend om goedgeefsheid door o.a. de Beekse gemeenschap fondsen te schenken voor de bouw van een stenen kerk, zo omstreeks 980.
Mogelijk is ze in Beek gestorven maar in Thorn begraven. Vanaf de 14e eeuw wordt ze in verband gebracht met de naamgeving van Beke der heyliger Hildewaris.
Kortom werd besloten om de naamgeefster van Hilvarenbeek, reuzin Hildewaris te gaan bouwen. Welk karakter geven we ze mee ? vroomheid, goedgeefsheid, zekere voornaamheid...
Welk attribuut geven we ze mee ? een modelkerkgebouw ? of een geldbuidel ? De eerstvolgende vergadering werd gehouden op 23 april op dezelfde plaats. Er wordt een comitee van aanbeveling ingesteld en sponsors aangezocht. Eerste contact met notaris Kos voor de oprichting van een Stichting heeft plaatsgevonden en de acte kan in juni gepasseerd worden. Voorzitter Will, secretaris Lex en penningmeester Hein. Rien Jan en Frank worden bestuurslid. De startsubsidie is aangevraagd, logo wordt gemaakt, bankrekening geopend etc. De trein loopt. Ontwerp en contouren van Hildewaris worden duidelijker. Op 5 juli wordt de acte gepasseerd en is de Stichting Reuzengenootschap Hilvarenbeek een feit. In november van dat jaar wordt het project Hildewaris genomineerd voor het Maatschappelijk Project 2008 van de Rabobank in Hilvarenbeek en mede door deze financiele steun en in december van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB-fonds wordt definitief besloten tot de realisatie van reuzin Hildewaris, die gepresenteerd zal worden in het voorjaar van 2009.